אגורא - מרכז עסקים ואומנויות גלילי

יזם - שי לביא

הדמיות - סטודולב